Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Viết một đoạn văn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường của các bạn nhóm 1

Viết một đoạn văn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường của các bạn nhóm 1

by Minh Nguyệt

Viết một đoạn văn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường của các bạn nhóm 1

Gợi ý

Trong buổi họp nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường hôm nay, các bạn trong nhóm đều nhận thấy sự nguy hiểm của vấn đề ô nhiễm môi trường. Môi trường ô nhiễm là nguyên nhân này sinh các dịch bệnh trong đời sống. Có những bệnh dịch đã trở thành đại dịch, gây thiệt hại đến tính mạng con người. Đối với nhà trường là môi trường giáo dục, vì vậy càng cần phải có ý thức giữ gìn vệ sinh hơn. Từ nhận thức trên, các bạn đã chỉ ra những nguyên nhân của việc ô nhiễm môi trường, phần lớn là do ý thức của con người. Cuối cùng là những biện pháp cần làm như: giáo dục ý thức đến người dân và học sinh, để họ có thói quen không đổ rác ra đường, không vứt rác ra trường, không ăn quà vặt trong lớp…

You may also like

Leave a Comment