Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Viết giấy mời cô (thầy) phó hiệu trưởng tới dự liên hoan chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3

Viết giấy mời cô (thầy) phó hiệu trưởng tới dự liên hoan chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3

by Minh Nguyệt

Viết giấy mời cô (thầy) phó hiệu trưởng tới dự liên hoan chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3

Gợi ý

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI

Kính gửi: Cô Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hoà A Lớp 3A3 chúng em trân trọng kính mời cô

Tới dự buổi liên hoan chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3 do chi đội 3A3 tổ chức. Vào hồi: 16 giờ, ngày 07 – 03 – 2009 Địa điểm tại phòng học lớp 3A3

Sự hiện diện của cô là niềm vinh dự. lớn đối với chi đội lớp em.

Ngày 4/3/2009

Thay mặt lớp

Lớp trưởng

Trà

Đỗ Thanh Trà

You may also like

Leave a Comment