Viết đoạn văn giải thích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài)

Viết đoạn văn giải thích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài) Gợi ý Nhan đề truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê”…

0 Comment

Viết đoạn văn ngắn giải thích tại sao trong văn bản “Mẹ tôi” của A – mi – xi người bố không nhắc nhở En – ri – cô trực tiếp mà lựa chọn cách viết thư

Viết đoạn văn ngắn giải thích tại sao trong văn bản “Mẹ tôi” của A – mi – xi người bố không nhắc nhở En – ri – cô trực tiếp mà lựa chọn cách…

0 Comment

Viết đoạn văn ngắn giải thích tại sao ngày khai trường để vào lớp Một là ngày có dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn của mỗi con người

Viết đoạn văn ngắn giải thích tại sao ngày khai trường để vào lớp Một là ngày có dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn của mỗi con người Gợi ý Ngày khai trường…

0 Comment

Viết đoạn văn với chủ đề: Lối sống giản dị, thanh bạch của Bác Hồ, trong đó sử dụng ít nhất một câu rút gọn, một câu đặc biệt (gạch chân dưới những câu ấy)

Viết đoạn văn với chủ đề: Lối sống giản dị, thanh bạch của Bác Hồ, trong đó sử dụng ít nhất một câu rút gọn, một câu đặc biệt (gạch chân dưới những câu ấy)…

0 Comment

Dựa vào văn bản “Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh, hãy viết một đoạn văn nêu lên tác dụng của văn chương đối với đời sống con người, trong đó có sử dụng phép liệt kê tăng tiến (gạch chân dưới những từ ngữ liệt kê ấy)

Dựa vào văn bản “Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh, hãy viết một đoạn văn nêu lên tác dụng của văn chương đối với đời sống con người, trong đó có sử dụng phép…

0 Comment

Viết đoạn văn phân tích nghệ thuật tương phản trong tác phẩm “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn

Viết đoạn văn phân tích nghệ thuật tương phản trong tác phẩm “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn Gợi ý Trong văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn, nhà văn…

0 Comment

Trình bày hai chi tiết có sử dụng nghệ thuật tăng cấp trong văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn

Trình bày hai chi tiết có sử dụng nghệ thuật tăng cấp trong văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn Gợi ý Trong văn bản “Sông chết mặc bay” của Phạm Duy…

0 Comment

Viết đoạn văn phân tích thành công về một nét nghệ thuật của bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương, trong đó có sử dụng hai thành ngữ

Viết đoạn văn phân tích thành công về một nét nghệ thuật của bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương, trong đó có sử dụng hai thành ngữ Gợi ý Bài thơ “Bánh…

0 Comment

Với đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy viết thêm những cách kết bài khác

Với đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy viết thêm những cách kết bài khác Gợi ý Ngày nay, khi thế giới đang ngày…

0 Comment

Viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) để lí giải lời khuyên của dân gian trong câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn”

Viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) để lí giải lời khuyên của dân gian trong câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn” Gợi ý “Học thầy không tày học bạn”…

0 Comment