Tóm tắt truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Đề bài: Tóm tắt truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Bài làm Tóm tắt truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – bài 1 Vợ chồng A phủ kể về…

2 Likes Comment

Phân tích nhân vật A Phủ trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Đề bài: Phân tích nhân vật A Phủ trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài Bài làm Tô Hoài là một nhà văn cách mạng tiêu biểu trong nền văn học hiện…

1 Like Comment

Phân tích tình huống cắt dây trói cứu A Phủ, Mị cũng đã cắt dây trói buộc cuộc đời mình với nhà Pá Tra

Đề bài: Phân tích tình huống cắt dây trói cứu A Phủ, Mị cũng đã cắt dây trói buộc cuộc đời mình với nhà Pá Tra Bài làm Vợ chồng A Phủ là mội truyện…

1 Like Comment

Hãy làm rõ giá trị hiện thực nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ

Đề bài: Qua cuộc đời hai nhân vật Mị và A Phủ, hãy làm rõ giá trị hiện thực nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ Bài làm 1: Văn xuôi giai đoạn…

Like Comment

Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ

Đề bài: Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ để thấy được tư tưởng nhân đạo sâu sắc trong các nhân vật Tô Hoài Vợ chồng A Phủ là một…

Like Comment

Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị

Đề bài: Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ Bài làm 1 Cuộc đời của Mị được tính từ khi cô về làm dâu nhà…

1 Like Comment

Vợ chồng A Phủ

Hướng dẫn Soạn bài: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) Câu 1: Nhân vật Mị – Trước khi làm dâu nhà thống lý Pá Tra, Mị là một cô gái trẻ đẹp, hiền lành, đã có…

2 Likes Comment