Nghị luận về tính ích kỉ và lòng vị tha

Bài làm Trong xã hội có muôn vàn người với đủ tính cách khác nhau và luôn có những tính cách đối lập với nhau. Một trong số đó là tính ích kỉ và lòng…

2 Likes Comment

Nghị luận về phương châm “học đi đôi với hành”

Đề bài: Viết bài nghị luận bày tỏ ý kiến của mình về phương châm “Học đi đôi với hành”. 1. Mở bài – Bàn về phương pháp học tập, xưa nay có rất nhiều…

1 Like Comment

Bài viết số 6 lớp 11, tập làm văn lớp 11

Bài viết số 6 lớp 11 đề 1: Anh/ chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh vô cảm” trong xã hội hiện nay. Bài làm Dân tộc ta từng tự hào về…

1 Like Comment

Nghị luận xã hội về vấn đề học đi đôi với hành

Đề bài: Nghị luận xã hội: Suy nghĩ về phương châm “Học đi đôi với hành” Nghị luận xã hội về vấn đề học đi đôi với hành – bài 1 Bàn về phương pháp…

2 Likes Comment

Viết bài làm văn số 5

Hướng dẫn Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học Đề bài tham khảo và Gợi ý làm bài Đề 1: Người xưa có câu: “Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy…

2 Likes Comment