Kể về nông thôn hoặc thành thị mà em biết

Kể về nông thôn hoặc thành thị mà em biết. Bài làm 1 Bấy giờ, em mới biết thế nào là nơi đô thị. Hè vừa rồi, em được mẹ cho lên thị xã chơi…

Like Comment

Kể về một người lao động trí óc mà em biết

Văn mẫu lớp 3: Kể về một người lao động trí óc, bài tập làm văn kể về một người lao động trí óc lớp 3 Bài làm Kể về một người lao động trí…

Like Comment

Tả con chuồn chuồn

Đề bài: Tả con chuồn chuồn Bài văn tả con chuồn chuồn số 1 Ôi chao! Chú chuồn chuồn đẹp quá! Em reo kên khi thấy một chú chuồn chuồn kim bé nhỏ, tuyệt đẹp…

Like Comment

Tả một em bé mà em yêu quý

Đề bài: Tả một em bé mà em yêu quý – văn mẫu lớp 3 Bài làm Các cụ ta có câu “ Ba tháng biết lấy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò…

Like Comment

Tả cảnh biển vào lúc hoàng hôn

Đề bài: Tả cảnh biển vào lúc hoàng hôn – văn mẫu lớp 3 Bài làm Cứ đến chủ nhật hàng tuần là bố mẹ em lại dẫn em ra biển hóng mát để thơ…

Like Comment

Tả cây thước em đang dùng

Đề bài: Tả cây thước em đang dùng – văn mẫu lớp 3 Bài làm Đầu năm học mới mẹ mua cho em nhiều dụng cụ học tập nào là bút, thước, bảng con… nhưng…

Like Comment

Hiểu biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Đề bài: Qua những điều em biết, hãy viết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. I. CÂU HỎI GỢI Ý 1. Đội thành lập ngày nào? 2. Những đội viên đầu tiên…

Like Comment