Kể về nông thôn hoặc thành thị mà em biết

Kể về nông thôn hoặc thành thị mà em biết. Bài làm 1 Bấy giờ, em mới biết thế nào là nơi đô thị. Hè vừa rồi, em được mẹ cho lên thị xã chơi…

1 Like Comment

Kể về một người lao động trí óc mà em biết

Văn mẫu lớp 3: Kể về một người lao động trí óc, bài tập làm văn kể về một người lao động trí óc lớp 3 Bài làm Kể về một người lao động trí…

2 Likes Comment

Tả con chuồn chuồn

Đề bài: Tả con chuồn chuồn Bài văn tả con chuồn chuồn số 1 Ôi chao! Chú chuồn chuồn đẹp quá! Em reo kên khi thấy một chú chuồn chuồn kim bé nhỏ, tuyệt đẹp…

2 Likes Comment

Tả một em bé mà em yêu quý

Đề bài: Tả một em bé mà em yêu quý – văn mẫu lớp 3 Bài làm Các cụ ta có câu “ Ba tháng biết lấy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò…

2 Likes Comment

Tả cảnh biển vào lúc hoàng hôn

Đề bài: Tả cảnh biển vào lúc hoàng hôn – văn mẫu lớp 3 Bài làm Cứ đến chủ nhật hàng tuần là bố mẹ em lại dẫn em ra biển hóng mát để thơ…

1 Like Comment

Tả cây thước em đang dùng

Đề bài: Tả cây thước em đang dùng – văn mẫu lớp 3 Bài làm Đầu năm học mới mẹ mua cho em nhiều dụng cụ học tập nào là bút, thước, bảng con… nhưng…

1 Like Comment

Hiểu biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Đề bài: Qua những điều em biết, hãy viết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. I. CÂU HỎI GỢI Ý 1. Đội thành lập ngày nào? 2. Những đội viên đầu tiên…

1 Like Comment