Soạn bài tôi đi học, văn mẫu lớp 8

BÀI 1: TÔI ĐI HỌC THANH TỊNH    A. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP PHẦN BÀI HỌC Câu hỏi 1. Những gì đã gợi lên trong lòng nhân vật “tôi” kỉ niệm…

2 Likes Comment

Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên

Đề bài: Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên. Tham khảo bài làm của bạn Ngô Thị Minh Trang lớp 8A1 trường THCS…

2 Likes Comment

Phát biểu cảm nghĩ của em về dòng cảm xúc nhân vật “tôi” trong truyện ngắn Tôi đi học

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về dòng cảm xúc nhân vật “tôi” trong truyện ngắn Tôi đi học. Tham khảo cách làm của bạn Đỗ Thị Lan Anh lớp 8A trường THCS…

2 Likes Comment

Soạn bài : Tôi đi học

Soạn bài tôi đi học của Thanh Tịnh I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1.  Không khí và cảnh vật vào cuối thu “lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám…

3 Likes Comment

Soạn bài tôi đi học, văn mẫu lớp 8 chọn lọc

BÀI 1: TÔI ĐI HỌC THANH TỊNH    A. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP PHẦN BÀI HỌC Câu hỏi 1. Những gì đã gợi lên trong lòng nhân vật “tôi” kỉ niệm…

3 Likes Comment

Soạn bài : Tôi đi học

Soạn bài tôi đi học của Thanh Tịnh I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1.  Không khí và cảnh vật vào cuối thu “lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám…

1 Like Comment