Thuyết minh về con trâu Việt Nam

Thuyết minh về con trâu có sử dụng biện pháp nghệ thuật miêu tả Hướng dẫn lập dàn ý thuyết minh về con Trâu làng quê Việt Nam A. Tìm hiểu đề: Kiểu văn bản/…

2 Likes Comment

Thuyết minh về một loại vật nuôi

Đề bài: Thuyết minh về một loại vật nuôi – văn mẫu lớp 9 Bài văn mẫu 1: Thuyết minh về con thỏ Nếu tôi hỏi bạn về một câu: “Trong các loài vật nuôi…

2 Likes Comment

Lập dàn ý thuyết minh về con trâu

Đề bài: Lập dàn ý thuyết minh về con trâu – văn mẫu lớp 8 A. Tìm hiểu đề: – Kiểu văn bản/ Thể loại: Thuyết minh. – Đối tượng thuyết minh: Con trâu. –…

1 Like Comment

Thuyết minh về con trâu

Thuyết minh về con trâu – văn mẫu lớp 9 Hướng dẫn lập dàn ý thuyết minh về con Trâu làng quê Việt Nam A. Tìm hiểu đề: Kiểu văn bản/ Thể loại: Thuyết minh….

1 Like Comment