Tả một em bé dễ thương

Đề bài: Tả một em bé dễ thương Bài làm Em gái của bạn Tuấn tên là Trà My. Mới lên hai tuổi nhưng em biết nói, biết chào và biết hát. Lần đầu tiên…

2 Likes Comment

Tả một cháu bé lần đầu tiên em mới gặp

Đề bài: Tả một cháu bé lần đầu tiên em mới gặp Bài làm Hôm ấy, trên đường đi học về qua Cống Trắng, em gặp một cháu bé trai đang lon ton chạy theo…

1 Like Comment

Tả một đứa bé mà em yêu quý

Đề bài: Tả một đứa bé mà em yêu quý – văn mẫu lớp 2 Bài làm Cô Viên bị tai nạn giao thông. Cô qua đời khi mới 25 tuổi, để lại một đứa…

1 Like Comment

Tả một em bé mà em yêu quý

Đề bài: Tả một em bé mà em yêu quý – văn mẫu lớp 3 Bài làm Các cụ ta có câu “ Ba tháng biết lấy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò…

2 Likes Comment