Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten

Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Văn bản có bố cục hai phần : -Phần một (từ đầu đến ‘tốt bụng…

3 Likes Comment

Tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ Đọc hiểu văn bản Câu 1: Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm lô gích, mạch lạc. Giữa các…

2 Likes Comment

Luyện tập phân tích và tổng hợp

Soạn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp Câu 1: – Trong đoạn văn (a), người viết sử dụng phép lập luận phân tích để làm rõ cái hay của bài thơ Thu điếu. Câu…

1 Like Comment

Phép phân tích và tổng hợp

Soạn bài: Phép phân tích và tổng hợp I. Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp Câu 1: Bài văn trên được bố cục thành 3 phần. Ở phần đầu (Mở bài), tác…

Like Comment

Khởi ngữ

Soạn bài: Khởi ngữ I. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu Câu 1: – Về vị trí trong câu: các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ. – Về quan…

1 Like Comment

Bàn về đọc sách

Soạn bài: Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm Đọc hiểu văn bản Câu 1: Bàn về việc đọc sách, cụ thể là bàn về ý nghĩa của việc đọc sách và phương pháp…

1 Like Comment

Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten

Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Văn bản có bố cục hai phần : -Phần một (từ đầu đến ‘tốt bụng…

2 Likes Comment