Từ mượn

Soạn bài: Từ mượn I. Từ thuần Việt và từ mượn Câu 1: Tráng sĩ: người có sức lực cường tráng, chí khí mạnh mẽ, hay làm việc lớn. Trượng: đơn vị đo bằng 10…

2 Likes Comment

Thánh Gióng

Soạn bài: Thánh Gióng Tóm tắt: Vào đời vua Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn, có tiếng là phúc đức nhưng mãi không có…

2 Likes Comment

Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt 1. Văn bản và mục đích giao tiếp a. Muốn biểu đạt tư…

2 Likes Comment

Từ và cấu tạo của từ tiếng việt

Soạn bài: Từ và cấu tạo của từ tiếng việt I. Từ là gì? Câu 1: Lập danh sách các từ và các tiếng trong các câu sau: Thần / dạy / dân / cách /…

3 Likes Comment

Bánh Chưng, bánh Giầy

Soạn bài: Bánh Chưng, bánh Giầy Tóm tắt: Vua Hùng Vương thứ sáu muốn tìm trong số hai mươi người con trai một người thật tài đức để nối ngôi nên đã ra điều kiện:…

2 Likes Comment

Con Rồng cháu Tiên

Soạn bài: Con Rồng cháu Tiên I. Về thể loại Truyền thuyết Là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ. Thường…

2 Likes Comment