Phân tích truyện ngắn “Làng” (Kim Lân)

Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Làng” (Kim Lân) để thấy được diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai cùng tình yêu quê hương sâu nặng của ông. HƯỚNG DẪN I. MỞ BÀI Tình…

2 Likes Comment

Tóm tắt truyện ngắn Làng của Kim Lân

Đề bài: Tóm tắt truyện ngắn Làng của Kim Lân (trong khoảng 10 – 12 dòng) Bài làm 1 Ông Hai là một người nông dân rất yêu làng và tự hào về làng Chợ…

1 Like Comment

Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt

Đề bài:Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt – Văn mẫu lớp 12 Bài làm Kim Lân là nhà văn lão làng trong nền văn học hiện thực Việt Nam. Ngòi bút của…

1 Like Comment

Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt

Đề bài:Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt  – văn lớp 12 Truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân lấy bối cảnh là nạn đói khủng khiếp năm 1945 để…

2 Likes Comment

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân

Đề bài:Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân – văn lớp 12 Bài làm Kim Lân là nhà văn của làng quê Việt Nam với cách viết chân chất, mộc mạc và…

2 Likes Comment

Vợ Nhặt

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Vợ Nhặt (Kim Lân) Câu 1: Bố cục: 4 phần – Phần 1 (từ đầu đến tự đắc với mình) : Tràng đưa người vợ nhặt về…

2 Likes Comment