Home Văn Mẫu THPTVăn Lớp 12 Suy nghĩ về phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương

Suy nghĩ về phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương

by Minh Nguyệt

Suy nghĩ về phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương

Hướng dẫn

Ở trường hay địa phương nơi anh/chị sống, đang tổ chức hiến máu nhân đạo và anh/chị được kêu gọi tham gia. Anh/chị nghĩ gì?

I. Bài tham khảo

1. Mở bài

Dẫn dắt vào đề: Hiến máu nhân đạo là một trong những phong trào tình nguyện được tổ chức với quy mô rộng khắc và thu hút đông đảo người tham gia mỗi năm

2. Thân bài

– “Hiến máu” là cho đi những giọt máu trong cơ thể một cách tình nguyện nhằm giúp đỡ, san sẻ cho những bệnh nhân cần đến nó.

– Hiến máu nhân đạo là hành động cao cả, thể hiện được tinh thiện nguyện và truyền thống thương người, lá lành đùm lá rách của nhân dân ta.

– Máu có thể duy trì sự sống cho con người, đảm bảo cho mọi hoạt động sống có thể diễn ra.

– Y học ngày càng phát triển, các nhà khoa học có thể sản xuất ra nhiều thứ thuốc kì diệu nhưng lại chưa sản xuất được thứ dược liệu/dung dịch nào có thể thay thế cho máu của con người.

– Sự gia tăng của các tình huống cấp cứu bất ngờ khiến cho kho máu tại các bệnh viện thiếu trầm trọng, nếu không làm giàu thêm cho kho máu, nhiều bệnh nhân sẽ bị đặt trong tình trạng nguy cấp, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.

– Ý nghĩa của hành động hiến máu:

+ Phát huy truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc, đồng thời góp phần giúp đỡ, sẻ chia những giọt máu đào để hồi sinh sự sống cho đồng loại

+ Chỉ một hành động nhỏ của chúng ta nhưng lại mang đến những cơ hội sống quý giá cho những người khác

+ Những rủi ro thường đến bất ngờ mà bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân, do đó hiến máu giúp người cũng là giúp đỡ chính mình, giúp đỡ những người thân yêu của mình.

3. Kết bài

Hiến máu nhân đạo là hành động đẹp cần được nhân rộng, phát huy và chúng ta là những người công dân của đất nước cần nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, một hành động nhỏ nhưng có thể gắn kết những trái tim.

II. Bài tham khảo

Hiến máu nhân đạo là một trong những phong trào tình nguyện được tổ chức với quy mô rộng khắc và thu hút đông đảo người tham gia mỗi năm. Phong trào hiến máu có thể được tổ chức ở nhiều nơi, đó có thể là trường học, bệnh viện hay các cơ quan…nhằm ủng hộ những giọt máu đào cứu sống những bệnh nhân.

“Hiến máu” là cho đi những giọt máu trong cơ thể một cách tình nguyện nhằm giúp đỡ, san sẻ cho những bệnh nhân cần đến nó. Hiến máu nhân đạo là hành động cao cả, thể hiện được tinh thiện nguyện và truyền thống thương người, lá lành đùm lá rách của nhân dân ta.

Máu có thể duy trì sự sống cho con người, đảm bảo cho mọi hoạt động sống có thể diễn ra. Y học ngày càng phát triển, các nhà khoa học có thể sản xuất ra nhiều thứ thuốc kì diệu nhưng lại chưa sản xuất được thứ dược liệu/dung dịch nào có thể thay thế cho máu của con người. Do đó, khi bị tai nạn, bệnh tật hoặc những rủi ro không mong muốn gây mất nhiều máu, nếu không được tiếp thêm máu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con người.

Sự phát triển của xã hội kéo theo nguy cơ tai nạn gây đổ máu của con người ngày càng nhiều, đó có thể là tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật, sinh nở…Sự gia tăng của các tình huống cấp cứu bất ngờ khiến cho kho máu tại các bệnh viện thiếu trầm trọng, nếu không làm giàu thêm cho kho máu, nhiều bệnh nhân sẽ bị đặt trong tình trạng nguy cấp, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Phát huy truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc, đồng thời góp phần giúp đỡ, sẻ chia những giọt máu đào để hồi sinh sự sống cho đồng loại, chúng ta những người công dân của đất nước cần nâng cao tinh thần nhân đạo, tham gia vào phong trào hiến máu được tổ chức bởi các cơ sở uy tín. Chỉ một hành động nhỏ của chúng ta nhưng lại mang đến những cơ hội sống quý giá cho những người khác, đó chẳng phải rất đáng quý hay sao?

Những rủi ro thường đến bất ngờ mà bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân, do đó hiến máu giúp người cũng là giúp đỡ chính mình, giúp đỡ những người thân yêu của mình. Hiến máu với dung lượng phù hợp không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, vì vậy hãy mở rộng tấm lòng, dành chút thời gian để tham gia hiến máu. Khi chúng ta cùng chung tay, dốc sức, chúng ta có thể làm nên những điều kì diệu,

Hiến máu nhân đạo là hành động đẹp cần được nhân rộng, phát huy và chúng ta là những người công dân của đất nước cần nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, một hành động nhỏ nhưng có thể gắn kết những trái tim.

You may also like

Leave a Comment