Home Văn Mẫu THPTVăn Lớp 12 Suy nghĩ về câu nói: Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào?

Suy nghĩ về câu nói: Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào?

by Minh Nguyệt

Suy nghĩ về câu nói: Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào?

Hướng dẫn

Suy nghĩ của anh chị về câu nới: Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào?”.

I. Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

Dẫn dắt vào đề: Bàn về vấn đề thành bại, có ý kiến cho rằng “ Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào”.

2. Thân bài

– “Thành công” là những kết quả tốt đẹp, những thành tựu quan trọng mà ta đạt được sau những cố gắng, nô lực.

– “Thất bại” là kết quả không mong muốn khi ta không đạt được những kết quả như mong đợi.

– “Đương đầu” là sự đối diện trực tiếp với những khó khăn, thử thách mà cuộc sống đặt ra.

–> Câu nói “ Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào” đã nhấn mạnh đến yếu tố quyết định thành công chính là thái độ và cách thức mà con người đương đầu với hoàn cảnh.

– Để thực hiện những mục tiêu, con người có thể đứng trước thành công hoặc thất bại, tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại không phải hoàn cảnh mà chính là thái độ ứng xử của con người.

– Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng không phải vực sâu của sự tuyệt vọng, đó chỉ là cơ hội để chúng ta rèn luyện bản lĩnh để có thể đứng vững hơn trong cuộc sống.

– Trong mọi việc, dẫu bị đặt trước những nghịch cảnh, khó khăn thì chúng ta đừng bao giờ từ bỏ, hãy nỗ lực hết sức và kiên trì cuối cùng cho những mục tiêu.

– Khi thành công không nên quá tự mãn, chủ quan, khi thất bại cũng không nên tuyệt vọng và trở thành nô lệ của hoàn cảnh.

3. Kết bài

Câu nói “Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào?”đã mang đến nhận thức mới mẻ, đúng đắn về thái độ sống của con người.

II. Bài tham khảo

Thành công – thất bại là hai trạng thái đối lập chỉ kết quả của những hành động, những mục tiêu cụ thể. Bàn về vấn đề này, có ý kiến cho rằng “ Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào”.

“Thành công” là những kết quả tốt đẹp, những thành tựu quan trọng mà ta đạt được sau những cố gắng, nô lực. “Thất bại” là kết quả không mong muốn khi ta không đạt được những kết quả như mong đợi. “Đương đầu” là sự đối diện trực tiếp với những khó khăn, thử thách mà cuộc sống đặt ra. Câu nói “ Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào” đã nhấn mạnh đến yếu tố quyết định thành công chính là thái độ và cách thức mà con người đương đầu với hoàn cảnh.

“Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn, thử thác mà cuộc sống đặt ra”. Cuộc sống vốn phức tạp đa diện với vô vàn những cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức, khó khăn. Để thực hiện những mục tiêu, con người có thể đứng trước thành công hoặc thất bại, tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại không phải hoàn cảnh mà chính là thái độ ứng xử của con người. Đứng trước những khó khăn, dù nhỏ nhất nhưng con người không biết cách giải quyết hay mãi trốn trong vỏ ốc sợ hãi thì tất yếu sẽ thất bại. Nếu gặp những thuận lợi, thời cơ nhưng không biết nắm bắt, mãi chần chừ suy tính thì cũng khó có thể thành công.

Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng không phải vực sâu của sự tuyệt vọng, đó chỉ là cơ hội để chúng ta rèn luyện bản lĩnh để có thể đứng vững hơn trong cuộc sống. Trong mọi việc, dẫu bị đặt trước những nghịch cảnh, khó khăn thì chúng ta đừng bao giờ từ bỏ, hãy nỗ lực hết sức và kiên trì cuối cùng cho những mục tiêu. Khi chúng ta cố gắng hết sức nhưng vẫn không đạt được thành quả như mong muốn thì cũng đừng buồn, chúng ta không thất bại bởi khi ấy chúng ta đã vượt qua được chính mình và có những bài học đắt giá cho mình. Đó chính là thành công.

Khi thành công không nên quá tự mãn, chủ quan, khi thất bại cũng không nên tuyệt vọng và trở thành nô lệ của hoàn cảnh. Hãy không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thiện mình, chúng ta sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho những gì chúng ta bỏ ra.

Câu nói “Thành công hay thất bại hôm nay không nằm ở những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là ở cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào?”đã mang đến nhận thức mới mẻ, đúng đắn về thái độ sống của con người. Chúng ta cần có những nhận thức đúng đắn, hãy dũng cảm để đối mặt với những khó khăn và vượt qua nó để có thể chạm tay đến thành công. Thành quả trong tương lai sẽ phụ thuộc vào thái độ sống của hiện tại.

You may also like

Leave a Comment