Home Văn Mẫu THPTVăn Lớp 12 Suy nghĩ về câu nói: “ Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung”

Suy nghĩ về câu nói: “ Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung”

by Minh Nguyệt

Suy nghĩ về câu nói: “ Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung”

Hướng dẫn

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói của Lytton: “ Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung”.

I. Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề nghị luận: Bàn về sự kiên nhẫn, Lytton đã từng nói rằng: “ Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung”.

2. Thân bài

– “Kiên nhẫn” là trạng thái nhẫn lại, cố gắng chịu đựng trong những hoàn cảnh khó khăn, tiêu cực mà không có biểu hiện của sự khó chịu, buông bỏ.

– “Sức mạnh tập trung” là khả năng tập trung tuyệt đối của ý chí, nghị lực và sự tự tin.

–> Câu nói của Lytton đã khẳng định vai trò của kiên nhẫn, kiên nhẫn mang đến cho con người sự chủ động và chứa đựng sức mạnh lớn lao giúp con người hoàn thành những mục tiêu mong muốn.

– Người kiên nhẫn thường là những người luôn bình tĩnh, điềm đạm trong mọi hoàn cảnh, dù là những hoàn cảnh khó khăn nhất.

– Người kiên nhẫn không phải là thụ động mà ngược lại họ rất chủ động trong công việc thời gian, nhận thức và cách xử lí, đánh giá vấn đề.

– Kiên nhẫn là sức mạnh tập trung, khi kiên nhẫn con người sẽ nuôi dưỡng được những ý chí nghị lực, sự tự tin để con người vượt qua được mọi khó khăn, biến cố không mong muốn của cuộc sống.

– Người kiên nhẫn không phải là thụ động mà ngược lại họ rất chủ động trong công việc thời gian, nhận thức và cách xử lí, đánh giá vấn đề.

– Kiên nhẫn là sức mạnh tập trung, khi kiên nhẫn con người sẽ nuôi dưỡng được những ý chí nghị lực, sự tự tin để con người vượt qua được mọi khó khăn, biến cố

– Từ vai trò của sự kiên nhẫn, mỗi người trong xã hội cần có ý thức rèn luyện sự kiên nhẫn, thay đổi những thói quen nóng vội, dễ chán nản, buông xuôi.

3. Kết bài

Cuộc sống vốn không bằng phẳng, không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra giống như chúng ta mong muốn, hi vọng. Vì vậy hãy bình tĩnh đối diện và kiên nhẫn xử lí từng khó khăn, khi vượt qua được những khó khăn, thành công chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta.

II. Bài tham khảo

Cuộc sống không phải là hành lang thẳng tắp là mê lộ với bao ngã rẽ bất ngờ. Những biến động của cuộc sống làm mất đi sự bình tĩnh, tự tin, khơi dậy tâm lí chán nản, sợ hãi của con người. Tuy nhiên, trước những hoàn cảnh không mong muốn, thay vì vội vã bỏ cuộc, hãy kiên nhẫn đánh giá tình hình để tìm cho mình những giải pháp khôn khéo nhất. Bàn về sự kiên nhẫn, Lytton đã từng nói rằng: “ Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung”.

“Kiên nhẫn” là trạng thái nhẫn lại, cố gắng chịu đựng trong những hoàn cảnh khó khăn, tiêu cực mà không có biểu hiện của sự khó chịu, buông bỏ. Kiên nhẫn không phải là thụ động, khi kiên nhẫn không có nghĩa con người sẽ cam chịu tác động của hoàn cảnh mà không có bất cứ phản ứng nào. Đó chính là sự chủ động của con người khi đứng trước hoàn cảnh trước khi tìm thấy những giải pháp, hướng đi đúng đắn. “Sức mạnh tập trung” là khả năng tập trung tuyệt đối của ý chí, nghị lực và sự tự tin.

Câu nói của Lytton: “ Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung” đã khẳng định vai trò của kiên nhẫn, kiên nhẫn mang đến cho con người sự chủ động và chứa đựng sức mạnh lớn lao giúp con người hoàn thành những mục tiêu mong muốn.

Người kiên nhẫn thường là những người luôn bình tĩnh, điềm đạm trong mọi hoàn cảnh, dù là những hoàn cảnh khó khăn nhất. Khi kiên nhẫn con người sẽ có những nhìn nhận, đánh giá sáng suốt, từ đó có thể hiểu được hoàn cảnh vận dụng tốt những thời cơ và những thế mạnh của bản thân vào những hoàn cảnh cụ thể. Người kiên nhẫn không phải là thụ động mà ngược lại họ rất chủ động trong công việc thời gian, nhận thức và cách xử lí, đánh giá vấn đề.

Kiên nhẫn là sức mạnh tập trung, khi kiên nhẫn con người sẽ nuôi dưỡng được những ý chí nghị lực, sự tự tin để con người vượt qua được mọi khó khăn, biến cố không mong muốn của cuộc sống. Người kiên nhẫn sẽ dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống. Người kiên nhẫn không chỉ xử lí tốt những vấn đề của cuộc sống mà còn nhận được sự tôn trọng và những tình cảm tốt đẹp của những người xung quanh.

Từ vai trò của sự kiên nhẫn, mỗi người trong xã hội cần có ý thức rèn luyện sự kiên nhẫn, thay đổi những thói quen nóng vội, dễ chán nản, buông xuôi.

Cuộc sống vốn không bằng phẳng, không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra giống như chúng ta mong muốn, hi vọng. Vì vậy hãy bình tĩnh đối diện và kiên nhẫn xử lí từng khó khăn, khi vượt qua được những khó khăn, thành công chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta.

You may also like

Leave a Comment