Tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ Đọc hiểu văn bản Câu 1: Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện qua hệ thống luận điểm lô gích, mạch lạc. Giữa các…

0 Comment

Luyện tập phân tích và tổng hợp

Soạn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp Câu 1: – Trong đoạn văn (a), người viết sử dụng phép lập luận phân tích để làm rõ cái hay của bài thơ Thu điếu. Câu…

0 Comment

Phép phân tích và tổng hợp

Soạn bài: Phép phân tích và tổng hợp I. Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp Câu 1: Bài văn trên được bố cục thành 3 phần. Ở phần đầu (Mở bài), tác…

0 Comment

Khởi ngữ

Soạn bài: Khởi ngữ I. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu Câu 1: – Về vị trí trong câu: các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ. – Về quan…

0 Comment

Bàn về đọc sách

Soạn bài: Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm Đọc hiểu văn bản Câu 1: Bàn về việc đọc sách, cụ thể là bàn về ý nghĩa của việc đọc sách và phương pháp…

0 Comment

Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten

Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Văn bản có bố cục hai phần : -Phần một (từ đầu đến ‘tốt bụng…

0 Comment