Home Văn Mẫu THPTVăn Lớp 12 Soạn văn Tuyên ngôn độc lập Phần 1- Tác giả Hồ Chí Minh

Soạn văn Tuyên ngôn độc lập Phần 1- Tác giả Hồ Chí Minh

by Minh Nguyệt

Soạn văn Tuyên ngôn độc lập Phần 1- Tác giả Hồ Chí Minh

Hướng dẫn

Tuyên ngôn độc lập là một trong những tác phẩm chính luận đặc sắc nhất của Hồ Chí Minh, Bài soạn văn Tuyên ngôn độc lập Phần 1 – Tác giả Hồ Chí Minh sẽ định hướng cho người học về quan điểm, phong cách sáng tác của Hồ Chí Minh, qua đó tạo cơ sở để người học tìm hiểu có hiệu quả nhất phần 2- tác phẩm Tuyên ngôn độc lập.

Câu 1: Nêu những nét chính về quan điểm sáng tác văn học, nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Quan điểm đó đã giúp anh chị hiểu sâu sắc thêm văn thơ của Người như thế nào?

  • Đối với Bác, văn học không chỉ là nghệ thuật thông thường mà còn là một loại vũ khí có thể phụng sự cho sự nghiệp chiến đấu, phục vụ cách mạng. Cũng từ quan điểm đó Người cho rằng nhà văn cũng đồng thời là người chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.
  • Hồ Chí Minh là người coi trọng tính chân thực và tính dân tộc của văn học.
  • Tùy theo những đối tượng tiếp nhận khác nhau, hoàn cảnh khác nhau mà nội dung tác phẩm của Người cũng sẽ thay đổi linh hoạt theo. Nói cách khác Người luôn chú trọng đến đối tượng tiếp nhận để quyết định nội cung cũng như hình thức cho một tác phẩm nghệ thuật.
  • Những tác phẩm thơ văn của Hồ Chí Minh đã thể hiện được đời sống tinh thần vô cùng phong phú, sâu sắc của người. Đọc thơ văn của Bác độc giả có thể cảm nhận được mối quan hệ hữu cơ gắn bó giữa đời sống với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người.

Câu 2: Nêu những nét khái quát về sự nghiệp văn học của Bác?

Sự nghiệp văn chương của Hồ Chí Minh vô cùng phong phú, những tác phẩm của người thường mang giá trị lớn lao cả về nội dung và nghệ thuật. Tài năng nghệ thuật của Hồ Chí Minh được kết tinh trên rất nhiều thể loại như: văn chính luận, truyện, kí. Cụ thể:

– Văn chính luận

Những tác phẩm văn chính luận của Hồ Chí Minh thường nhằm mục đích đấu tranh chính trị. Bằng những lời lẽ đanh thép, tác phẩm của Người tấn công trực diện đối với kẻ thù, đồng thời qua đó khẳng định sức mạnh của dân tộc và lời kêu gọi đấu tranh.

Bài liên quan đến tác phẩm Tuyên ngôn độc lập:

>>Chứng minh tính chính luận mẫu mực trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

>>Giới thiệu về tác gia Hồ Chí Minh chi tiết đầy đủ nhất 2017

>>Giới thiệu tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đầy đủ nhất

>>Soạn văn Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Sự thành công của những áng văn chính luận không chỉ ở tài năng bậc thầy của người nghệ sĩ, bằng những lời lẽ mạnh mẽ, đanh thép mà còn được quyết định từ tấm lòng yêu nước nồng nàn cùng trái tim nóng bỏng đầy yêu thương của Người đối với dân, với nước.

Một số tác phẩm chính luận tiêu biểu của Hồ Chí Minh: Tuyên ngôn độc lập, Bản án chế độ thực dân Phá, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến….

– Thơ ca

Có thể nói thơ ca chính là thể loại kết tinh được nhiều thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác văn chương của Hồ Chí Minh. Qua những tác phẩm thơ ca độc giả có thể dễ dàng cảm nhận được tinh hồn nhạy cảm đầy tinh tế cùng một chân dung tài hoa,nghị lực hơn người của nhà văn, người chiến sĩ Hồ Chí Minh.

– Truyện và kí

Truyện và kí của Hồ Chí Minh thể hiện được bản chất tàn ác của kẻ thù, đồng thời đề cao tình yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta. Người đã sử dụng bút pháp hiện đại kết hợp với nghệ thuật trần thuật điêu luyện để tái hiện đầy chân thực những sự kiện chính trị trong tác phẩm của mình.

Câu 3: Nêu những nét chính về phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh

Phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh mang tính đa dạng, đó là sự đa dạng, độc đáo của một tài năng nghệ thuật lớn. Tùy theo từng thể loại mà phong cách nghệ thuật của người cũng được bộc lộ khác nhau. Ở thể văn chính luận, Hồ Chí Minh sử dụng kết cấu ngắn gọn, xúc tích, giọng văn đanh thép hùng hồn để tăng tính thuyết thục, thơ ca tuyên truyền được sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ nhớ dễ thuộc, phù hợp với trình độ tiếp nhận của đông đảo đối tượng độc giả.

You may also like

Leave a Comment