Home Văn Mẫu THPTVăn Lớp 12 Soạn văn Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Soạn văn Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

by Minh Nguyệt

Soạn văn Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Hướng dẫn

Để viết một bài văn nghị luận về những tư tưởng đạo lí, bên cạnh những hiểu biết người học cần nắm được những kĩ năng và nguyên tắc viết bài cơ bản. Để hiểu hơn về những yêu cầu này, các bạn hãy tham khảo soạn văn Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí mà chúng tôi giới thiệu dưới đây nhé!

Câu 1. Đọc kĩ đoạn văn của J. Nê-ru để xác định câu trả lời cho những câu hỏi bên dưới

a) Vấn đề mà J. Nê-ru đưa ra để nghị luận là gì? Căn cứ vào nội dung cơ bản của vấn đề ấy, hãy đặt tên cho văn bản.

Trong đoạn văn, tác giả J.Nê-ru đã đề cập đến vấn đề về văn hóa, đồng thời đưa ra những biểu hiện của văn hóa ở con người.

Dựa vào nội dung của văn, có thể đặt tên cho đoạn văn này như: Văn hóa- con người, Nghị luận về văn hóa ở con người.

b) Để nghị luận, tác giả đã sử dụng những thao tác lập luận nào, nêu ví dụ

Để tăng tính thuyết phục cho đoạn văn, tác giả bài viết đã sử dụng những thao tác lập luận cơ bản như: phân tích, bình luận, chứng minh, giải thích.

c) Cách diễn đạt trong văn bản trên có gì đặc sắc?

Cách diễn đạt trong đoạn văn mạch lạc, rõ ràng, nội dung tập trung thể hiện được chủ đề của đoạn văn. Bên cạnh đó để tăng thêm sức thuyết phục cho đoạn văn, tác giả còn sử dụng các biện pháp lặp cú pháp và phép thế, đồng thời đưa vào những câu nghi vấn tạo nên sức hút đặc biệt cho đoạn văn ấy.

Câu 2. Nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống của con người (từ câu nói của nhà văn L. Tôn-xtôi)

– Hiểu một cách đơn giản nhất lí tưởng chính là những ước mơ, là mục đích cao đẹp mà con người mong muốn hướng đến, coi đó là động lực để phấn đấu, thực hiện. Khi có lí tưởng con người sẽ huy động được toàn bộ năng lực, đam mê, nhiệt huyết để thực hiện những công việc, hoàn thiện những mục tiêu mà mình tự đặt ra.

– Vai trò của lí tưởng

+ Lí tưởng mở ra những định hướng giúp con người có những hành động cụ thể, hướng đến thực hiện mục đích cuối cùng.

+ Lí tưởng có vai trò như ngọn đèn dẫn đường giúp con người đạt đến sự hoàn thiện

+ Tạo ra động lực để con người không ngừng vươn lên, không ngừng phấn đấu.

+ Tạo ra tư thế chủ động cho con người khi thực hiện bất cứ công việc, nhiệm vụ nào đó.

You may also like

Leave a Comment