Viết bài làm văn số 6

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học Đề bài tham khảo và Gợi ý làm bài Đề 1: Trong chuyện Những đứa con…

1 Like Comment

Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) Câu 1: – Truyện “Những đứa con trong gia đình” được trần thuật lại chủ yếu qua…

Like Comment

Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) Câu 1: Thiên nhiên và con người vùng U Minh Hạ – Thiên nhiên: + Rừng tràm xanh biếc….

Like Comment

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) Bố cục: gồm 3 phần – Đoạn đầu: Hình ảnh rừng xà nu – Phần chữ nhỏ: Câu chuyện…

2 Likes Comment

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi Đề 1: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan. a. Gợi…

2 Likes Comment

Vợ Nhặt

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Vợ Nhặt (Kim Lân) Câu 1: Bố cục: 4 phần – Phần 1 (từ đầu đến tự đắc với mình) : Tràng đưa người vợ nhặt về…

2 Likes Comment

Nhân vật giao tiếp

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Nhân vật giao tiếp Câu 1: a. Hoạt động giao tiếp trên có những nhân vật giao tiếp là: Tràng, mấy cô gái và “thị“. Những…

1 Like Comment

Viết bài làm văn số 5

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học Đề bài tham khảo và gợi ý làm bài Đề 1: Trong một bức thư…

2 Likes Comment

Vợ chồng A Phủ

Hướng dẫn Soạn bài: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) Câu 1: Nhân vật Mị – Trước khi làm dâu nhà thống lý Pá Tra, Mị là một cô gái trẻ đẹp, hiền lành, đã có…

2 Likes Comment