Nói lời đáp của em trong 3 trường hợp sau

Like Comment

Nói lời đáp của em trong 3 trường hợp sau

Gợi ý

Đề 1: Nói lời đáp của em trong trường hợp: Em quên chiếc áo mưa trong lớp, quay lại trường để lấy. Bác bảo vệ sắp đi nghỉ, thấy em xin vào, bác mở cửa nói: “Cháu vào đi!”

Bài làm

– Cháu cảm ơn bác. Cháu vào một tý rồi sẽ ra ngay.

– Cháu cảm ơn bác. Cháu làm phiền bác quá.

– Cháu xin lỗi đã làm bác phải mất công quá.

Đề 2: Nói lời đáp của em trong trường hợp: Em mời cô y tá  gần nhà tới tiêm thuốc cho mẹ. Cô y tá nhận lời: “Cô sẽ sang ngay”.

Bài làm

– Cháu cảm ơn cô. Cháu xin phép về trước ạ.

– Ôi! Cháu cảm ơn cô rất nhiều.

– Cháu cảm ơn cô. Cô ơi, cháu về trước, cô sang sau nhé.

Đề 3: Nói lời đáp của em trong trường hợp: Em mời bạn đến chơi nhà. Bạn nhận lời: “Ừ, đợi tớ xin phép mẹ đã”.

Bài làm

– Ừ, cậu vào xin phép mẹ đi. Tớ đợi.

– Đúng đấy! Có cần tớ cùng vào xin phép mẹ cậu không?

– Cậu nói đúng đấy. Hay để tớ cùng vào xin phép mẹ cậu nhé!

 

 

You might like

About the Author: Văn Mẫu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *