Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Mẹ em biếu bà một ít tiền để bà sửa lại căn bếp. Em hãy giúp mẹ viết một bức điện báo gửi cho bàu

Mẹ em biếu bà một ít tiền để bà sửa lại căn bếp. Em hãy giúp mẹ viết một bức điện báo gửi cho bàu

by Minh Nguyệt

Mẹ em biếu bà một ít tiền để bà sửa lại căn bếp. Em hãy giúp mẹ viết một bức điện báo gửi cho bà

Gợi ý

– Họ tên, địa chỉ người nhận: Nguyễn Thị Thắm, thôn Nam Giới, xã An Sơn, huyện Nam Sách, Hải Dương.

– Nội dung: Gia đình con vẫn khoẻ. Con vừa gửi biếu mẹ chút tiền để mẹ sửa lại căn bếp. Mẹ nhờ các chú ra bưu điện nhận mẹ nhé! Cuối tháng con về.

– Họ tên, địa chỉ người gửi: Đỗ Hải Yến, số 6, tầng 2, tập thể nhà In Bộ Tổng tham mưu, thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

You may also like

Leave a Comment