Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Là lớp trưởng em hãy viết giấy mời bác trưởng ban phụ huynh đến dự buổi lễ kỉ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20 – 11 của lớp

Là lớp trưởng em hãy viết giấy mời bác trưởng ban phụ huynh đến dự buổi lễ kỉ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20 – 11 của lớp

by Minh Nguyệt

Là lớp trưởng em hãy viết giấy mời bác trưởng ban phụ huynh đến dự buổi lễ kỉ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20 – 11 của lớp

Gợi ý

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI

Kính gửi: Bác Trần Ngọc Hoà – Trưởng Ban phụ huynh lớp 3A.

Lớp: 3A trân trọng kính mời bác.

Tới dự: Buổi lễ kỉ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam.

Vào hồi: 11 giờ, ngày thứ 7, 20/11/2019.

Tại phòng 201, lớp 3A.

Chúng cháu rất mong được đón bác.

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

Lớp trưởng

Nga

Nguyễn Thị Thu Nga

You may also like

Leave a Comment