Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Kể về một nhà thơ

Kể về một nhà thơ

by Minh Nguyệt

Kể về một nhà thơ

Gợi ý

Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ mù cửa nước ta thế kỉ XIX. Ông vừa là một nhà giáo mẫu mực, từng xây trường dạy học cho con em nhà nghèo không lấy tiền, vừa là một thầy lang y đức với phương châm chữa bệnh cứu người không phân biệt đẳng cấp, ông còn là lá cờ đầu của nền văn học yêu nước với tấm lòng nhân nghĩa “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Cuộc đời đầy bất hạnh nhưng Nguyễn Đình Chiểu đã trở thành một tấm gương cao đẹp về nhân cách, nghị lực và ý chí.

You may also like

Leave a Comment