Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Kể về một anh hùng chống giặc ngoại xâm trong dân gian

Kể về một anh hùng chống giặc ngoại xâm trong dân gian

by Minh Nguyệt

Kể về một anh hùng chống giặc ngoại xâm trong dân gian

Gợi ý

Thánh Gióng là một cậu bé lên 3 nhưng không biết nói, không biết cười, đặt đâu nằm đấy. Nhưng khi giặc tràn sang nước ta, nhà vua cho sứ giả đi tìm người tài; Thánh Gióng liền vươn vai và trở thành một tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt lên đường đánh giặc. Kì lạ thay chàng đi đến đâu, kẻ thù khiếp sợ bỏ chạy đến đó. Dẹp xong giặc, Thánh Gióng cùng ngựa sắt bay về trời. Ngày nay tại núi Sóc Sơn vẫn còn lưu giữ câu chuyện thần kì này và nơi đây đã trở thành mảnh đất linh thiêng thờ người anh hùng Thánh Gióng.

You may also like

Leave a Comment