Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Kể lại một đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên

Kể lại một đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên

by Minh Nguyệt

Kể lại một đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên

Gợi ý

Vào tháng ba, khi có giấy kêu Núp đi: dự Đại hội thi đua. Núp đến nói với tôi: Tôi thấy nên để bok Pa đia dự Đại hôi vì bok Pa kể được nhiều việc hơn tôi. Vừa ngạc nhiên vừa cảm động, tôi vừa cười vừa nói: Không, tỉnh kêu anh đi đấy. Đi để mà học. (Lời kể của anh Thế)

You may also like

Leave a Comment