Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên

Kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên

by Minh Nguyệt

Kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên và trả lời câu hỏi:

  • a. Khi thấy lúa ở ruộng nhà mình xấu, chàng ngốc đã làm gì?
  • b. Về nhà, anh ta nói gì với vợ?
  • c. Vì sao lúa nhà chàng ngốc bị héo

Gợi ý

1. Kể chuyện

Có một anh nông dân vô cùng ngốc nghếch ra thăm đồng. Thấy lúa nhà mình lại không tốt bằng lúa ruộng nhà bên cạnh, anh ta liền lấy tay kéo cây lúa lên để cho lúa nhà mình cao hơn. về đến nhà, anh khoe ngay với vợ

– Lúa của nhà ta xấu quá. Nhưng hôm nay tôi đã kéo nó cao hơn lúa ở ruộng bên rồi.

Chị vợ vội vàng chạy ra đồng. Dưới cái nắng hè oi ả, ruộng lúa của nhà anh đã héo rũ từ bao giờ.

2. Trả lời câu hỏi

a) Khi thấy lúa ở ruộng nhà mình xấu, chàng ngốc đã làm gì?

– Anh ta lấy tay kéo cây lúa lên để cho lúa nhà mình cao hơn lúa ruộng bên cạnh.

b) Về nhà, anh ta nói gì với vợ?

– Lúa của nhà ta xấu quá. Hôm nay tôi đã kéo nó cao hơn lúa ở ruộng bên rồi.

c) Vì sao lúa nhà chàng ngốc bị héo?

– Cây lúa bị kéo lên, đứt rễ nên héo rũ.

You may also like

Leave a Comment