Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Kể đôi nét về người anh hùng Trần Quốc Tuấn

Kể đôi nét về người anh hùng Trần Quốc Tuấn

by Minh Nguyệt

Kể đôi nét về người anh hùng Trần Quốc Tuấn

Gợi ý

Trần Quốc Tuấn là người anh hùng dân tộc tài cao đức trọng, văn võ toàn tài. Ông là vị tướng tài ba, mưu lược với tầm nhìn xa trông rộng. Ông đã ba lần lãnh đạo nhân dân chống giặc Nguyên Mông và giành thắng lợi vẻ vang. Phẩm chất nổi bật nhất ở ông chính là tấm lòng trung quân ái quốc. Tấm lòng ấy lúc nào cũng trăn trở, day dứt trước cảnh xâm lăng của ngoại xâm “Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chi căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù”. Mùa thu Canh Tí (1300), Trần Quốc Tuấn mất ở phủ đệ Vạn Kiếp, ông được phong tặng tước hiệu Thái sư Thượng phụ Thượng Quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

You may also like

Leave a Comment