Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Kể đôi nét về người anh hùng Lê Lợi

Kể đôi nét về người anh hùng Lê Lợi

by Minh Nguyệt

Kể đôi nét về người anh hùng Lê Lợi

Gợi ý

Lê Lợi là một người anh hùng dân tộc xuất thân từ nông dân. Tấm lòng khắc khoải vì dân, vì nước luôn đau đáu trong ông. Ông gây dựng nghĩa quân Lam Sơn trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt quân lương, nhân tài… Còn kẻ thù thì vô cùng tàn bạo. Nhưng chính tấm lòng nhân đạo, biết lấy dân làm gốc của ông đã làm nên chiến, thắng lẫy lừng, đưa dân ta bước vào cuộc sống mới, cuộc sống của độc lập tự do. Phương châm đánh giặc của ông là:

“Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân dể thay cường bạo”

You may also like

Leave a Comment