Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Em hãy viết đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi tại phường, xã theo mẫu đã có

Em hãy viết đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi tại phường, xã theo mẫu đã có

by Minh Nguyệt

Em hãy viết đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi tại phường, xã theo mẫu đã có

Gợi ý

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2019

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi Huyện Thanh Trì.

Em tên là: Nguyễn Thu Hoa

Ngày sinh: 6/7/1999 Nam (nữ): Nữ

Địa chỉ: phòng 202, tập thể 19/3 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội Học sinh lớp: 3B Trường Tiểu học Thị trấn Văn Điển

Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Thiếu nhi của huyện.

Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Hoa

Nguyễn Thu Hoa

You may also like

Leave a Comment