Biết hài lòng

Biết Hài Lòng Tác giả : Leo Babauta Là chính mình, vui sống mà vẫn làm được việc. “Biết Hài Lòng” là một quyển sách khá hay của Leo Babauta. Nếu bạn đang gặp khó…

2 Likes Comment

Nghệ thuật đàm phán

Nghệ thuật đàm phán Tác giả : Donald J. Trump – Tony Schwartz D.Trump Nghệ Thuật Đàm Phán Quyển sách cho chúng ta thấy cách Trump làm việc mỗi ngày – cách ông điều hành…

2 Likes Comment

Cùng con trưởng thành

Cùng con trưởng thành Tác giả : Đông Tử “Tình Cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan. Ân tình đậm sâu…

3 Likes Comment

Kỹ Năng Đi Trước Đam Mê

Trong quyển sách Kỹ Năng Đi Trước Đam Mê, Cal Newport lột trần niềm tin từ trước đến nay rằng ta nên “theo đuổi đam mê.”   Niềm tin sáo rỗng này không những sai…

2 Likes Comment