Vĩ Đại Do Lựa Chọn

Vĩ Đại Do Lựa Chọn Tác giả : Jim Collins – Morten T. Hansen Jim Collins là tác giả của hai đầu sách nổi tiếng – Từ tốt đến vĩ đại và Xây dựng để…

2 Likes Comment

Từ Tơ Lụa Đến Silicon

Từ Tơ Lụa Đến Silicon  Tác giả : Jeffrey E. Garten Sách nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của 10 nhân vật có nhiều ảnh hưởng, tạo ra những bước ngoặt trong sự phát…

1 Like Comment

Kinh Nghiệm Thành Công Của Ông Chủ Nhỏ

Kinh Nghiệm Thành Công Của Ông Chủ Nhỏ Tác giả : Lão Mạc Kinh Nghiệm Thành Công Của Ông Chủ Nhỏ là một cuốn sách có nội dung khác biệt với những cuốn sách kinh…

2 Likes Comment

Tôi Đã Kiếm Được 2.000.000 Đô-La Từ Thị Trường Chứng Khoán Như Thế Nào?

Tôi Đã Kiếm Được 2.000.000 Đô-La Từ Thị Trường Chứng Khoán Như Thế Nào? Điều đặc biệt của cuốn sách là các kinh nghiệm của tác giả được trình bày rất cô đọng, có dẫn…

2 Likes Comment