Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Điền các nội dung vào chỗ trống để xin cấp thẻ đọc sách

Điền các nội dung vào chỗ trống để xin cấp thẻ đọc sách

by Minh Nguyệt

Điền các nội dung vào chỗ trống để xin cấp thẻ đọc sách

Gợi ý

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019

ĐƠN XIN CẤP THỂ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Thành Công B

Em tên là: Nguyễn Mai Anh

Sinh ngày: 15 tháng 5 năm 2000; Nam (nữ): Nữ

Nơi ở: 41/82 phố Nguyễn Phúc Lai, quận Đống Đa, Hà Nội

Học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Thành Công B

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2015 – 2019.

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa sẽ thực hiện đúng mọi quy định của thư viện.

Em xin trân trọng cám ơn.

Người làm đơn

Mai Anh

Nguyễn Mai Anh

You may also like

Leave a Comment