Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Bạn Trần Công Chính bị sốt cao, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

Bạn Trần Công Chính bị sốt cao, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

by Minh Nguyệt

Bạn Trần Công Chính bị sốt cao, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

Gợi ý

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3B

Trường Tiểu học Lâm Thanh

Em tên là: Trần Công Chính

Học sinh lớp: 3B

Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ học ngày 19/10/2009.

Lý do nghỉ học: em bị sốt cao, phải vào bệnh viện truyền nước.

Em xin hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh Học sinh

Cháu bị sốt cao. Kính xin cô cho cháu Chính

được nghỉ học một ngày. Trần Công Chính

Trực

Trần Chính Trực

You may also like

Leave a Comment