Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Bạn Thanh Hà bị thủy đậu, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

Bạn Thanh Hà bị thủy đậu, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

by Minh Nguyệt

Bạn Thanh Hà bị thủy đậu, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

Gợi ý

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 01 năm 2020

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3B

Trường Tiểu học Thanh Sơn

Em tên là: Thanh Hà Học sinh lớp: 3B

Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ học ngày từ 14/01/2020

Lý do nghỉ học: em bị thủy đậu.

Em xin hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh Học sinh

Cháu bị thủy đậu. Kính xin cô cho cháu Thanh Hà

được nghỉ học đến khi khỏi bệnh. Thanh Hà

Thu

Nguyễn Thị Thu

You may also like

Leave a Comment