Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Bạn Hương kể về việc học tập trong học kì I

Bạn Hương kể về việc học tập trong học kì I

by Minh Nguyệt

Bạn Hương kể về việc học tập trong học kì I

Gợi ý

Học kì I vừa qua, lớp em học tập rất hăng hái. Bạn nào cũng thi đua giành được nhiều điểm 10 nhất để mang về khoe với bố mẹ. Không khí học tập ở lớp em rất vui. Vì vậy cũng như các bạn, em đã quyết tâm học tập và giành được rất nhiều điểm 10. Em cũng chẳng nhớ nổi là mình được bao nhiêu điểm 10 nữa, chỉ biết rằng rất nhiều. Em thấy rất vui khi có một môi trường học tập như vậy.

You may also like

Leave a Comment