Home Văn Mẫu Tiểu HọcVăn Lớp 3 Bà ngoại bạn Bùi Ngọc Linh mất, em hãy giúp bạn viết đơn xỉn nghỉ học theo mẫu đã cho

Bà ngoại bạn Bùi Ngọc Linh mất, em hãy giúp bạn viết đơn xỉn nghỉ học theo mẫu đã cho

by Minh Nguyệt

bạn Bùi Ngọc Linh mất, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

Gợi ý

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2020

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3C

Trường Tiểu học Tùng Thiện

Em tên là: Bùi Ngọc Linh

Học sinh lớp: 3C

Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ học ngày 10/01/2020. Lý do nghỉ học: bà ngoại em mất, ngày mai sẽ cử hành lễ tang. Em xin hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh Học sinh

Bà cháu mất. Kính xin cô cho cháu Linh

được nghỉ học một ngày. Bùi Ngọc Linh

Toàn

Bùi Văn Toàn

You may also like

Leave a Comment